ORGANICKÝ SVĚT

Zdravě pro Vás a životní prostředí

Bavlna je hojně využívanou plodinou, její pěstování a zpracování je ale velmi problematické, převážně pak z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka. Bavlník vyžaduje ke své produkci specifické podmínky k životu, většinou se proto pěstuje v zemích třetího světa, kde však neplatí tak přísné normy jako ve vyspělých státech Evropy nebo USA. Zároveň jde o velmi choulostivou plodinu snadno podléhající škůdcům a na její pěstování tedy připadá až 16 % celkové světové spotřeby pesticidů, přestože zabírá jen 2,5 % zemědělské půdy. Kromě masivního používání pesticidů a umělých hnojiv je v konvenčním pěstování povoleno GMO. Před sklizní se bavlníková plantáž postřikuje chemickými defolianty, které zbaví rostlinu listů a tím se usnadní sklizeň.

Při následném zpracování vláken se chemické látky do jisté míry vymývají, zároveň je však použita řada dalších nebezpečných látek, jako například chlór pro bělení. Naopak Bio bavlna je pěstována bez použití chemických postřiků a hnojiv. V boji proti škůdcům se používají přírodní insekticidy a různé přírodní postupy, například vysazení určitých plodin a výskyt jejich přirozených nepřátel. Sběr květů často probíhá ručně nebo šetrnějším způsobem a bez použití chemických látek na defoliaci rostlin. Pod kontrolou je celý proces výroby, od pěstování rostlin, sklizně až po jejich zpracování.